Rapport cover - rapport 3285

Utslepp frå landbasert oppdrett på Tøfta, Averøy kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald i sjø.

Rapportnummer: 3285

Forfatter(e): Todt C., M. Eilertsen & J. Tverberg

Utgitt: 2021

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-8308-794-9

Last ned rapport: 3285.pdf (3,84 MB)