Rapport cover - rapport 3518

Utvidelse av oppdrettslokalitet Bakjestranda, Bremanger kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3518

Forfatter(e): Todt, C. & I. B. Birkeland

Utgitt: 2021

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-8308-874-8

Last ned rapport: 3518.pdf (2,31 MB)