Rapport cover - rapport 3296

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen. Forundersøkelser 2011, 2013 & 2019.

Rapportnummer: 3296

Forfatter(e): Blanck C. J., P. G. Ihlen & G. H. Johnsen

Utgitt: 2021

Antall sider: 32

ISBN: 978-82-8308-800-7

Last ned rapport: 3296.pdf (5,11 MB)