Rapporter

Rapporter utgitt i år 2022

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av anleggsfasen ved oppgradering av gamle Ulriken jernbanetunnel. Årsrapport 2021

Rapportnummer: 4013 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Helvik, L. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Storhaugen, Bjørnafjorden kommune. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3885 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Blanck, C. J. & L. Ågren

ISBN: 978-82-349-0014-3

Byrknes i Gulen kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3838 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0006-8

Byrknes reguleringsplan for hotell. Naturtypekartlegging

Rapportnummer: 3837 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0005-1

Ikke
tilgjengelig

Planlagt oppdrettslokalitet Støylen i Volda kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3821 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-8308-997-4

Ikke
tilgjengelig

Molo ved Grimeneset i Bjørnafjorden kommune. Forenklet konsekvensutredning av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3819 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: 978-82-8308-996-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skipningsdalen, Flekkefjord kommune. Overvaking fjøresamfunn 2022

Rapportnummer: 3818 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Nytt Myrkdalen avløpsreinseanlegg. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 3817 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-995-0

Miljøtilstand for Vangsvatnet 2022

Rapportnummer: 3816 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-994-3

Miljøtilstand i Myrkdalsvatnet 2022

Rapportnummer: 3815 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-993-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Saltkjelen II i Ullensvang kommune, november 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3814 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Almeland, O. W. & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Ådnamarka sør, Bjørnafjorden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3813 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Blanck, C. J. & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-992-9

Årdalsvassdraget; flaskehals- og tiltaksanalyse 2022

Rapportnummer: 3812 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Hulbak, C. Irgens & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-991-2

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2021

Rapportnummer: 3811 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, S. Skår, M. Hulbak & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-990-5

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Hettaneset, Vindafjord kommune. Overvaking fjøresamfunn 2022

Rapportnummer: 3810 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bastli i Hjelmeland kommune, november 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3809 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Todeilselva kraftverk, Modalen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3808 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: 978-82-8308-989-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Svandalen alpinområde, Sauda kommune. Konsekvensutredning av naturmangfold og klima

Rapportnummer: 3805 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Pötsch, C., L. Eilertsen, S. Skår, E. Brekke & T. Tysse

ISBN: 978-82-8308-988-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam Herad, november 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3804 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Grimstadfjordområdet i Bergen kommune. Vurdering av følsomhet i henhold til forurensingsforskriften

Rapportnummer: 3803 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Todt, C., J. Tverberg, I. E. Økland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-987-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langavika i Stavanger kommune, desember 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3802 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., H. O. T. Bergum & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Sørbøvågen i Hyllestad kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3801 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-8308-986-8

Molo ved Sørbøvågen i Hyllestad kommune, Vestland fylke. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3800 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-8308-985-1

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Buksevika. Straummåling juli – november 2022

Rapportnummer: 3799 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Olden, Ørland kommune. Straummåling ved utsleppspunkt i Oldbukta, februar-mars 2021

Rapportnummer: 3798 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad kommune, april 2022. Miljøovervaking i overgangssona. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3797 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V., H. O. T Bergum & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2021

Rapportnummer: 3796 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, S. Skår & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-984-4

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Djupevik i Kvam Herad. Straummåling juli – oktober 2021

Rapportnummer: 3794 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vil Eikemo Kraftverk påvirke vannkvaliteten i Ekso?

Rapportnummer: 3792 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-983-7

Stiganes i Ullensvang kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser i sjø

Rapportnummer: 3791 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J., S. Skår & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-982-0

Djupestø i Ullensvang kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser i sjø

Rapportnummer: 3790 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J., S. Skår & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-981-3

Mikkelsnes i Ullensvang kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser i sjø

Rapportnummer: 3789 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-980-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Krossholmen i Bømlo kommune, august 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3788 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Alver kommune, oktober 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3787 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sol Smolt AS

Rapportnummer: 3784 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V. & B. Tveranger

ISBN: -

Landbasert anlegg Indre Harøya i Hustadvika kommune. Kartlegging av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3783 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-8308-979-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad kommune, april 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3782 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J. & V. Lokøy

ISBN: -

Gassmetning i Fortunselva – 2021/2022.

Rapportnummer: 3781 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Skår, S. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-978-3

Ikke
tilgjengelig

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Døsjaelva i 2022

Rapportnummer: 3778 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-976-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hattasteinen i Bømlo kommune, februar 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3776 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Indre Slettavikneset i Sandnes kommune, september 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3774 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Holevik i Bømlo kommune, august 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3773 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Aga Ø i Bømlo kommune, september 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3772 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Massedeponi Klosterparken, Bjørnafjorden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3766 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Blanck, C. J. & L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-975-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen V i Fitjar kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3765 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Sauaneset I i Austevoll kommune, september 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3764 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nye Hessvik i Ullensvang kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3761 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Vågafossen (reg. nr. R/V 0003)

Rapportnummer: 3760 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-974-5

Vågafossen settefiskanlegg i Vindafjord kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3759 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-973-8

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Etablering av oppdrettsanlegg i Lågøyfjorden, Solund kommune. Verdivurdering av marint naturmangfold.

Rapportnummer: 3757 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kverhelleskjeret i Solund kommune. Straummåling mars – august 2022

Rapportnummer: 3756 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved ny planlagd lokalitet Breivika i Hjelmeland kommune. Mars – juni 2022.

Rapportnummer: 3755 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Breivika i Hjelmeland kommune, juni 2022. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3754 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ny E39 Svegatjørn-Rådal-Etterundersøkelse i 11 resipienter. Vurdering av morfologi, fisketetthet og bunndyr

Rapportnummer: 3753 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M. A., T. T. Furset & S. Kålås.

ISBN: 978-82-8308-972-1

Settefiskanlegget Vågafossen i Vindafjord kommune. Miljøgransking 2022

Rapportnummer: 3752 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J., I. B. Birkeland, I. E. Økland, H. E. Haugsøen & N. T. Mikkelsen

ISBN: 978-82-8308-971-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hjartholmosen. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3751 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., H. E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Risvollelva, skjulmåling, ungfisk og sediment. 2022

Rapportnummer: 3749 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Skår, S.

ISBN: 978-82-8308-970-7

Nor Tekstil avd Voss. Vedlegg til søknad om ny utslippstillatelse

Rapportnummer: 3748 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G. H

ISBN: 978-82-8308-969-1

Vegetasjon, temperatur og vannkvalitet i Hafslovatnet fuglefredningsområde 2020

Rapportnummer: 3747 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Eilertsen, L., G. H. Johnsen & C. Blanck

ISBN: 978-82-8308-968-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Mowi ASA avd. Fjellsæ (reg. nr. VA/F 0007)

Rapportnummer: 3746 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-967-7

Utvidelse Agder Smolt avd. Fjellsæ. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3745 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J., C. J. Blanck & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-966-0

Marin Overvåking Rogaland 2010-2020

Rapportnummer: 3744 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I. E., M. Eilertsen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-965-3

Fiskebiologiske undersøkelser i Nordfolda, Høylandet kommune, høsten 2021

Rapportnummer: 3743 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hellen, B. A., K. Urdal, M. A. Hulbak & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-964-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, august 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3742 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3739 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, august 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3738 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune juli 2022. Miljøovervaking av anleggssona, B-gransking.

Rapportnummer: 3737 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Skåla i Kristiansund kommune. Kartlegging av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3735 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-8308-963-9

Etablering av landbasert anlegg ved Kalnes, Stad kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3734 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B., B. S. Huseklepp & C. H. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-962-2

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for Sjømatstaden AS på Kalnes i Stad kommune

Rapportnummer: 3733 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-961-5

Store Lungegårdsvannet 2022, Bergen kommune. Undersøkelser i fjæresonen

Rapportnummer: 3732 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Todt C. & B. S. Huseklepp

ISBN: 978-82-8308-960-8

Detaljregulering av sjøfylling ved Torsnes i Ullensvang kommune. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3731 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-8308-959-2

Utviding av settefiskanlegget Fjellsæ i Flekkefjord kommune. Miljøgransking 2022

Rapportnummer: 3730 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-8308-958-5

Sulafjellet gondol, Sula kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3729 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Pötsch, C. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-956-1

Døsjagrovi kraftverk, Luster kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3728 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Pötsch, C. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-955-4

Gjellealuminium på smolt i Uskedalselva i Kvinnherad og Storelva i Samnanger i Vestland fylke våren 2022

Rapportnummer: 3727 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-954-7

Ikke
tilgjengelig

Lyregrunnen i Stavanger kommune. Straummåling mars-juni 2022

Rapportnummer: 3726 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T

ISBN: -

Biologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hordaland, høsten 2020

Rapportnummer: 3725 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Skår, T. T. Furset & M.A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-953-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, august 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3724 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låva i Stavanger kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3723 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Mongstad Base Sør – Fensfjorden. Miljøovervaking av utslepp frå industriområde

Rapportnummer: 3722 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I. E., V. Lokøy & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-952-3

Ikke
tilgjengelig

Førehandsgransking Folderøyholmen i Bømlo kommune, april 2022. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3720 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Folderøyholmen II i Bømlo kommune. Straummåling februar – juli 2022.

Rapportnummer: 3719 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2021

Rapportnummer: 3718 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hellen, B. A., K. Urdal, C. Irgens & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-949-3

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2021

Rapportnummer: 3717 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hellen, B. A. & K. Urdal Og I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-949-3

Ikke
tilgjengelig

Kalnes i Stadt kommune. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3716 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kjeahola i Stavanger kommune, desember 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3715 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved ny lokalitet Kniven i Kristiansand kommune. Desember 2021 – februar 2022.

Rapportnummer: 3714 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Uføro i Stord kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – alternativ B-gransking.

Rapportnummer: 3713 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Planlagt oppdrettslokalitet Gjerdneset i Alver kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3712 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-8308-948-6

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2021

Rapportnummer: 3711 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-947-9

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland, Vestland fylke, i 2021

Rapportnummer: 3710 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-946-2

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane, Vestland fylke, i 2021

Rapportnummer: 3709 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-945-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindarholmen, Tysnes kommune, desember 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3708 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B., H. O. T. Bergum & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Smedholmen i Tysvær kommune, november 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3707 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kniven i Kristiansand kommune, mars 2022. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3706 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E., I. E. Økland, C. Todt & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Kalnes, Stad kommune. Straummåling ved nytt utsleppspunkt 2022

Rapportnummer: 3705 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tittelsnes i Sveio kommune, februar 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3704 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kalneset i Stad kommune, mars 2022. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3703 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Prøvefiske i reguleringsmagasin i Oselvvassdraget, 2021

Rapportnummer: 3702 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T., C. Irgens, E. Brekke, H. Sægrov & M.A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-944-8

Prøvefiske i reguleringsmagasinet Skorgevatnet, 2021

Rapportnummer: 3701 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T., E. Brekke & M.A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-943-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalhag i Strand kommune, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3700 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Overvåking av fisk og bunndyr i Steinsdalselva i Kvam herad. Årsrapport 2021

Rapportnummer: 3699 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T., H. Sægrov & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-942-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Nordheim (reg. nr. MT0005), med enkel konsekvensutredning

Rapportnummer: 3698 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. T. Klem & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-941-7

Ikke
tilgjengelig

Herefoss kraftverk, Birkenes kommune. Oppdatert konsekvensvurdering for naturmangfold 2022

Rapportnummer: 3696 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Pötsch, C., O. K. Spikkeland, G. H. Johnsen & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-940-0

Etablering av vannledning i Buvik i Skaun kommune. Konsekvensutredning av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3695 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-939-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3694 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Etablering av landbasert anlegg ved Mongstad. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3693 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: 978-82-8308-938-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3692 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Måling av botnstraum ved lokalitet Jibbersholmane i Alver kommune

Rapportnummer: 3688 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Fiskeundersækingar i Årdalsvassdraget, Vestland. Årsrapport 2021

Rapportnummer: 3687 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., T. T. Furset, M. Hulbak & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-935-6

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om etablering av postsmoltanlegg ved Natura i Askvoll kommune

Rapportnummer: 3686 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-934-9

Ikke
tilgjengelig

Omsøkt postsmoltanlegg Nærvika i Askvoll kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3685 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Haverøy i Øygarden kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3684 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for ABP Aqua Mongstad AS på Mongstad i Alver kommune

Rapportnummer: 3683 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Settefiskanlegget Fjellsæ i Flekkefjord kommune. Straummåling ved to utsleppspunkt i Lafjorden, desember 2021 – februar 2022

Rapportnummer: 3682 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: 978-82-8308-957-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3681 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3680 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3679 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bjelkavik, Suldal kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3678 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B., I. E. Økland & C. Todt

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Øyerhamn (reg. nr. H/K 0006),

Rapportnummer: 3677 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-932-5

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune. Vår 2010 og vår 2021

Rapportnummer: 3676 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune. Haust 2009 og vår 2021

Rapportnummer: 3675 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune. Haust 2009 og vår 2021

Rapportnummer: 3674 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Hisdalen i Kvinnherad kommune. Vår 2010 og vår 2021

Rapportnummer: 3673 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Utvidelse av Øyerhamn settefiskanlegg, Kvinnherad kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 3672 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B., H. O. T. Bergum, C. J. Blanck, B. S. Huseklepp, B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-931-8

Oppdrettslokalitet Gjerdeneset i Alver kommune. Konsekvensutredning av påvirkning på vill anadrom fisk

Rapportnummer: 3671 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Skår, S.

ISBN: 978-82-8308-930-1

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2021

Rapportnummer: 3670 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Skår, S., B.A. Hellen & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-929-5

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Fiskå Mølle, Strand kommune. Straummåling ved nytt utsleppspunkt mars-april 2022

Rapportnummer: 3669 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Solund kommune, april 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3668 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021 – 2024. Tilleggsrapport analysebevis 2021.

Rapportnummer: 3666- Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i anadrom del av Jardøla og Leirelva, Gloppen kommune

Rapportnummer: 3666 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M.A., C. Irgens, H. Sægrov & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-928-8

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2024. Årsrapport 2021.

Rapportnummer: 3665 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Todt C., I. E. Økland, H. E. Haugsøen, H. O. T. Bergum, I. B. Birkeland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-927-1

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020. Sammendragsrapport.

Rapportnummer: 3664 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland I.E., C. Todt, J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-926-4

Midthjell i Stad kommune. Verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3663 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-8308-925-7

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i 21 sjøørretvassdrag i Vestland fylke i 2021

Rapportnummer: 3662 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M. A., B. A. Hellen, C. Irgens, T. T. Furset, S. Skår

ISBN: 978-82-8308-924-0

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i 21 sjøørretvassdrag i Vestland fylke i 2021

Rapportnummer: 3662 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M.A., B.A. Hellen, C. Irgens, T. T. Furset & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-924-0

Oppdrettslokalitet Trovåg, Vindafjord kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3661 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-923-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kvernaneset i Sveio kommune, mars 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3659 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Loddetå i Sveio kommune, februar 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3658 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Svollandsnes i Vindafjord kommune, februar 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3657 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved ny planlgd lokalitet Midthjell. Desember 2021 – Januar 2022.

Rapportnummer: 3656 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Planlagd ny oppdrettslokalitet Midthjell i Stad kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3655 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V. Og C. Todt

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2020.

Rapportnummer: 3654 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., T. T. Furset, C. Irgens, S. Skår & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-922-6

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Vestland. Årsrapport 2020.

Rapportnummer: 3653 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., C. Irgens, T. T. Furset, S. Skår, M. Hulbak, K. Urdal & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-921-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mars 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3652 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T.E.

ISBN: -

Lokalitet Øyerhamn, Kvinnherad kommune. Resipientgransking i samband med søknad om utviding

Rapportnummer: 3651 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V., C. Todt & G.H.Johnsen

ISBN: 978-82-8308-920-2

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Ænes Inkubator AS på Ænes (reg.nr. H/K 0066), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3649 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-919-6

Ikke
tilgjengelig

Øyarhamn i Kvinnherad. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3648 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Undersøkelser av fisk og bunndyr i Ryddøla

Rapportnummer: 3647 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-918-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, mars 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3646 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utfylling i sjø ved Skårastranda, Kinn kommune. Faglig vurdering av påvirkning på naturmangfold

Rapportnummer: 3644 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Eilertsen, L. & B. S. Huseklepp

ISBN: 978-82-8308-917-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låderskjera. Overvaking fjøresamfunn 2021.

Rapportnummer: 3643 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Todt, C.

ISBN: -

Merking og registreringer av PIT-merket laks og ørret i 4 vassdrag i Hardanger og Bjørnafjord

Rapportnummer: 3642 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Irgens, C., B. A. Hellen, H. Sægrov, I. Wathne, T. T. Furset & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-916-5

Haukå i Kinn kommune. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3641 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I. E. & T. E. Rustand

ISBN: 978-82-8308-915-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3640 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bjørnaåsen, Bjørnafjorden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3639 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3638 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T., Bergum, H. O. T. & Todt, C.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3637 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3636 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Isane i Bremanger kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3635 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tveitnes i Kvam herad. Konsekvensutredning av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3634 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-914-1

Langevåg slakteri – endret avløpspunkt. Kartlegging av marint naturmangfold med vurdering av verdi og konsekvens

Rapportnummer: 3633 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-913-4

Ikke
tilgjengelig

Langevåg Slakteri, Bømlo kommune. Straummåling ved planlagt utsleppspunkt, november -desember 2021.

Rapportnummer: 3632 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Etablering av vannledning i Sveio Kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3630 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-912-7

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Vilnes, Askvoll kommune. Straummåling ved planlagt avløpspun kt, november-desember 2021

Rapportnummer: 3629 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Storevatn, Solund kommune. Straummåling ved utsleppspunkt i Hagefjorden, mars-april 2021

Rapportnummer: 3628 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prøvefiske i Tyin 2021

Rapportnummer: 3627 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & T. T. Furset

ISBN: 978-82-8308-911-0

Ikke
tilgjengelig

Fister Smolt AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3626 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Mowi ASA avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3625 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-910-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Settefisklokalitet Herand i Ullensvang kommune, januar 2022. Botngransking ved avløp

Rapportnummer: 3623 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, mars 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3622 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Loddetåa i Sveio kommune, februar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3621 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Duesund, Masfjorden kommune.

Rapportnummer: 3620 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3619 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tittelsnes i Sveio kommune, februar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3612 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langavika, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2021

Rapportnummer: 3611 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika, Tysvær kommune. Overvaking fjøresamfunn 2021

Rapportnummer: 3610 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: -

Naturfaglige registreringer i Skogvernarbeidet 2021. Frivillig vern i fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

Rapportnummer: 3609 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Eilertsen, L., C.J. Blanck, C. Pötsch & T. Bjelland

ISBN: -

Fensfjorden Nord-Sløvåg, 2021. Miljøovervaking av utslepp frå avløp.

Rapportnummer: 3608 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I.E., V. Lokøy Og C. Todt

ISBN: 978-82-8308-907-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hattasteinen i Bømlo kommune, februar 2022.

Rapportnummer: 3607 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientgransking i Lurefjorden. Miljøovervaking av avløp.

Rapportnummer: 3606 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & H. E. Haugsøen

ISBN: -

Overvaking sideelvar i Modalsvassdraget vinter/vår 2021

Rapportnummer: 3605 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kjeahola, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2021

Rapportnummer: 3604 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Lundevatnet i 2021, Lund og Flekkefjord kommuner

Rapportnummer: 3603 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: 978-82-8308-906-6

Overvåking av avløp fra Bonden Grønthandel AS i Holmestrand i 2021

Rapportnummer: 3602 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-904-2

Hognaland settefiskanlegg i Bokn kommune, 2021. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3601 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-8308-903-5

IHM sitt avfallsdeponi, Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2021

Rapportnummer: 3600 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-901-1

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Myrkdalen Fjellandsby i 2021

Rapportnummer: 3599 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-902-8

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Bjørnafjorden 2021

Rapportnummer: 3598 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-905-9

Ikke
tilgjengelig

Alsåkervik i Kvinnherad kommune, januar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3597 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Trosnavåg. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3596 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Gadus Settefisk AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3595 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Fjæra. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3594 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Fyresvatnet for Telemarkrøye AS i 2021.

Rapportnummer: 3593 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Torangsneset i Austevoll kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3592 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-900-4

Ikke
tilgjengelig

Torangsneset i Austevoll kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3591 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Sundsfjord. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3590 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Nordheim. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3589 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Alver, januar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3587 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Resipientgransking Ølsfjorden 2021. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3586 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland I. E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-899-1

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Sandøra. Årsrapport avløp 2021.

Rapportnummer: 3585 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Erko Settefisk AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3584 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Samnangerfjorden 2021. Miljøgransking – kjemisk og økologisk tilstand

Rapportnummer: 3583 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Reppen. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3582 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Dalsfjord. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3581 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Vanylven. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3580 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Rovde. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3579 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Steinsvik. Årsrapport avløp 2021.

Rapportnummer: 3578 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Kvingo. Årsrapportavløp 2021

Rapportnummer: 3577 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd Haukå. Årsrapport avløp 2021.

Rapportnummer: 3576 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Telemarkrøye AS, avdeling Molandsmoen. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3575 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Sævareid Fiskeanlegg AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3573 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Hognaland. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3572 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2021 for Sørsmolt AS

Rapportnummer: 3571 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utviding av MOWI sitt smoltanlegg, avdeling Haukå, Kinn kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 3570 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, L. Eilertsen & J.Tverberg

ISBN: 978-82-8308-898-4

Fiskeundersøkelser i Haukåa, Kinn kommune, januar 2022

Rapportnummer: 3569 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hellen, B. A., T. T. Furset & M. A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-897-7

Resipientgransking utanfor avløpet til settefiskanlegget Kvinge S, august 2021. Miljøovervaking av avløp.

Rapportnummer: 3568 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T., J. Tverberg, C. Todt & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-896-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, november 2021

Rapportnummer: 3567 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nesfossen Smolt AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3566 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fjon Bruk AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3565 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Salar Bruk AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3564 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

K.J. Eide Fiskeoppdrett AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3562 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fossing Storsmolt AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3561 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tytlandsvik Aqua AS. Årsrapport avløp 2021.

Rapportnummer: 3560 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Fitjar kommune 2021. Miljøovervaking av kommunale avløp

Rapportnummer: 3559 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-895-3

Ikke
tilgjengelig

Fitjar sentrum. Risikovurdeing av forureina sediment

Rapportnummer: 3558 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Marin overvåking Veiesund 2021

Rapportnummer: 3557 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen H. E. & I. Birkeland

ISBN: -

Undersøking av elvemusling i Mjåtveitelva 2021

Rapportnummer: 3556 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-893-9

Etablering av landbasert oppdrett på Kråkøya, Nærøysund kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser i sjø.

Rapportnummer: 3555 Utgitt: 2022

Forfatter(e): C. Todt & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-892-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, desember 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3554 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, desember 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3553 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Djupevik i Kvam herad. Konsekvensutredning av marint naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3552 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: 978-82-8308-891-5

Oppdrettslokalitet Kjeppevikholmen, Alver kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3551 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Irgens

ISBN: 978-82-8308-890-8

Ikke
tilgjengelig

Settefisklokalitet Hermansverk i Sogndal kommune, oktober 2021. Botngransking ved avløp.

Rapportnummer: 3550 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Brekke, E & T. E. Rustand

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Hyttevågen småbåtanlegg, Kvinnherad kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 3549 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Eilertsen, L., B.S. Huseklepp & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-889-2

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forsalg til tiltak i anadrom del av Daleelva, Hustadvika kommune

Rapportnummer: 3548 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Irgens, C. & M. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-888-5

Områdeplan for Raudbergvika – Eidsdal. Etablering av kai og utfylling i sjø ved Eidsdal, Fjord kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og fiskeri.

Rapportnummer: 3547 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Eilertsen, L., C. J. Blanck, B. S. Huseklepp & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-887-8

Ikke
tilgjengelig

Settefiskanlegget Fister. Overvaking av fjøresamfunn og ålegraseng

Rapportnummer: 3546 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Nordhordland vannområde i 2020-2021

Rapportnummer: 3545 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M.A., B.A. Hellen, S. Kålås, S. Skår

ISBN: 978-82-8308-886-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Kvingo i Masfjorden kommune. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3542 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: 978-82-8308-885-4

Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020. Tilleggsrapport analysebevis 2020.

Rapportnummer: 3541 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020. Årsrapport 2020, inkludert rettelsesblad

Rapportnummer: 3540 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland I.E., C. Todt, J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-884-7

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låva i Stavanger kommune, desember 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3537 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -