Rapporter

Rapporter utgitt i år 2023

Nordre- og Austrepollen i Kvinnherad kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4048 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & B. Huseklepp

ISBN: 978-82-349-0076-1

Austrepollen i Kvinnherad kommune. Konfliktvurdering av marint naturmangfold for utfylling i sjø

Rapportnummer: 4047 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-349-0075-4

Ikke
tilgjengelig

Sotra fiskeindustri, Porsvika i Øygarden kommune. Miljøovervaking av utslepp frå industri

Rapportnummer: 4045 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. Og A. S. F. Boddington

ISBN: 978-82-349-0074-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad kommune, april 2023. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4044 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V., S. T. Klem Og N. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Settefiskanlegget Nernesset i Orkland kommune. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 4043 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E., H. E. Haugsøen & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Breivik i Hjelmeland kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 4041 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0073-0

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Fjæra. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 4040 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune, februar 2023. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 4039 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum. H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Korshamn i Hitra kommune. Verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4038 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0071-6

Planlagt oppdrettslokalitet Hovdaholmen i Bømlafjorden. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4037 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0070-9

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om matfiskproduksjon av ørret i Fyresvatnet i Fyresdal kommune

Rapportnummer: 4036 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-349-0069-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune. Straummålingar mars – juli 2023

Rapportnummer: 4035 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Djupevik i Stavanger kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4034 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Langavika i Stavanger kommune. Straummåling mars – juni 2023

Rapportnummer: 4033 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Alver kommune. Straummålingar juli – august 2023

Rapportnummer: 4032 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Eikebærånæ i Alver kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 4031 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Sluttrapport for overvåking av anleggsfasen ved oppgradering av gamle Ulriken jernbanetunnel

Rapportnummer: 4030 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-349-0068-6

Ikke
tilgjengelig

Syltøy i Øygarden kommune. Ekstra straummålingar april – juni 2023

Rapportnummer: 4029 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Eikevågen i Askøy kommune, august 2023. Miljøgransking ved avløp

Rapportnummer: 4028 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Dyrnes i Kvinnherad kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 4027 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nordre Fonnesvågen resipientgransking. Miljøovervaking av hamneområde

Rapportnummer: 4026 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Grunnavågen i Stord kommune. Straummåling sommar 2022 og vinter 2023

Rapportnummer: 4024 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lyregrunnen i Finnøy kommune. Oppdatert konsekvensutgreiing av marint naturmangfald, 2023

Rapportnummer: 4022 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B., J. Tverberg, S. E. Sikveland & C. Todt

ISBN: 978-82-349-0067-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Pinnen i Flekkefjord kommune. Straummålingar mars – juni 2023

Rapportnummer: 4021 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Salvågvika i Flekkefjord kommune, september 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4020 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Oksen i Øygarden kommune. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 4019 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & K. Bjørklund

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Pinnen i Flekkefjord kommune, november 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4018 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Langholmen i Stavanger kommune. Straummålingar juli – august 2023.

Rapportnummer: 4017 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Krossnes, Sandnes kommune. Førehandsgransking fjøresamfunn 2023

Rapportnummer: 4016 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Mulen, Sandnes kommune. Førehandsgransking fjøresamfunn 2023

Rapportnummer: 4015 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Vågafossen. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 4014 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Eikemo Kraftverk og vannkvaliteten i Ekso første halvår 2023

Rapportnummer: 4012 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Andfjord Salmon AS. Utslipp og rensing for utsett 1 fra juni 2022 til juli 2023

Rapportnummer: 4011 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Forslag til restaurering av Sætrevatnet i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal

Rapportnummer: 4010 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-349-0064-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Napp i Flekkefjord kommune, november 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4009 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Buksevika i Flekkefjord kommune, november 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4008 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Oksen i Øygarden kommune, september 2022. Miljøovervåking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4007 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøking av PFAS i jord og vatn ved Grimstadneset 26 og 34

Rapportnummer: 4006 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hesbygrunnen i Stavanger kommune, november 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4004 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Ilsvåg Land i Vindafjord kommune. Miljøovervaking av utsleppspunkt – resipientgransking

Rapportnummer: 4003 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V., A. K. Madsen & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnerad kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4002 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4001 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Overvåking av fisk og bunndyr i Steinsdalselva i Kvam herad. Årsrapport 2022, og sluttrapport 2019 – 2022

Rapportnummer: 4000 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Furset, T. T. Og S. Skår

ISBN: 978-82-349-0063-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Svåsandneset i Ullensvang kommune, oktober 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3999 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Madsen, A. K. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Etablering av oppdrettsanlegg ved Apalvik i Austevoll kommune. Verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3998 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. Og T. E. Rustand

ISBN: 978-82-349-0062-4

Ikke
tilgjengelig

Sandfjordneset i Båtsfjord kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3997 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Indre Slettavikneset i Sandnes kommune, september 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3996 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Videild settefiskanlegg, Vanylven kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser for reguleringsplan

Rapportnummer: 3995 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. Pötsch

ISBN: 978-82-349-0060-0

Ikke
tilgjengelig

Settefiskanlegget Herand i Ullensvang kommune. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3994 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Prestholmane i Stavanger kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3993 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V., H. O. T. Bergum & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Haverøy i Øygarden kommune. Straummåling februar – juni 2023

Rapportnummer: 3992 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skipningsdalen i Flekkefjord kommune, november 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3991 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2022

Rapportnummer: 3990 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-349-0059-4

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland, Vestland fylke, i 2022

Rapportnummer: 3989 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-349-0058-7

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane, Vestland fylke, i 2022

Rapportnummer: 3988 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-349-0057-0

Ikke
tilgjengelig

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrome deler av Bjerkreimsvassdraget 2022

Rapportnummer: 3986 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hulbak, M. A., S. Skår & C. Irgens

ISBN: 978-82-349-0056-3

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrome deler av Bjerkreimsvassdraget 2022

Rapportnummer: 3986 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hulbak, M. A., S. Skår, & C. Irgens

ISBN: 978-82-349-0056-3

Resipientundersøkelse ved Franzefoss gjenvinning AS, avdeling Eide, 2022. Deponi og behandling av oljeboringsavfall

Rapportnummer: 3985 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V., H. O. T. Bergum, H. E. Haugsøen & I. E. Økland

ISBN: 978-82-349-0055-6

Resipientundersøkelse ved Franzefoss gjenvinning AS, avdeling Eide, 2022. Deponi og behandling av oljeboringsavfall

Rapportnummer: 3985 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V., H.O.T. Bergum, H. E. Haugsøen & I. E. Økland

ISBN: 978-82-349-0055-6

Habitatkartlegging av Liagrovi i Fortun

Rapportnummer: 3984 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Skår, S.

ISBN: 978-82-349-0054-9

Ikke
tilgjengelig

Saramarka/Hamremyra i reguleringsplan for Selje sentrum, Stad kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3982 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C.J.

ISBN: 978-82-349-0053-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, august 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3981 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Aga Ø i Bømlo kommune, mai 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3980 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B.W.

ISBN: -

Detaljregulering av Serklau industriområde, Bømlo kommune. Konsekvensutredning av marint naturmangfold og naturresurser

Rapportnummer: 3979 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0052-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Litletveitholane, juli 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3978 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Madsen, A. K. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Lokalitet Skaftå i Osterøy kommune. Kartlegging av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3977 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0051-8

Ikke
tilgjengelig

Vegkryss, busslomme og voll i Spjelkavik sentrum, Ålesund kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3975 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C.J. & S. Kålås

ISBN: 978-82-349-0050-1

Utvidelse av regulering av Tottetjern, Hemsedal kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3974 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Pötsch, C. & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0049-5

Revslio, Bjørnafjorden kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3973 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Pötsch, C.

ISBN: 978-82-349-0048-8

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i 16 vassdrag i Dalane vannområde 2022

Rapportnummer: 3972 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Irgens, C., M.A., Hulbak & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0047-1

Vill og kultivert aure i næringsfisket i Tyin i 2022

Rapportnummer: 3971 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & E. Brekke

ISBN: 978-82-349-0046-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Utåker og Tendalsvik i Skånevikfjorden. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3970 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., K. Bjørklund & M. J. Herud

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Hardingsmolt AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3968 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hovden i Kinn kommune, 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3967 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3966 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Almeland, O. W.

ISBN: -

Overvakingsprogram Fensfjorden med sidefjordar. Gransking av økologisk og kjemisk miljøtilstand i kystvatn

Rapportnummer: 3965 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-349-0045-7

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2022

Rapportnummer: 3964 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hellen, B.A., M.A. Hulbak, K. Urdal & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0044-0

Ikke
tilgjengelig

Saltkjelen II i Ullensvang kommune. Straummåling januar-april 2023

Rapportnummer: 3963 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Tungesvik i Etne kommune, august 2022. Førehandsgransking ved ny anleggsplassering

Rapportnummer: 3962 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy V. & Mikkelsen, N. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Loddetå i Sveio kommune. Straummåling januar – april 2023

Rapportnummer: 3961 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Planlagte tarelokaliteter Erholmen og Håvikflua i Austevoll kommune. Kartlegging av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3960 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0042-6

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Skipningsdalen i Hjelmeland kommune. Straummåling november 2022 – mars 2023

Rapportnummer: 3958 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

IHM sitt avfallsdeponi, Bjørkemoen – Voss. Bunndyr i Raundalselven 2022

Rapportnummer: 3957 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I., S. Skår & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0043-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Holevik i Bømlo kommune, august 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3956 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ospeneset i Alver kommune, april 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3955 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Skipningsdalen i Flekkefjord kommune. Straummåling januar – april 2023

Rapportnummer: 3954 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Fitjar sentrum, elvemunning Fitjarelva. Oppdatert konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3953 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0041-9

Grunnevåg-Lyngneset. Miljøovervaking etter utslepp frå naudoverløp ved Lyngneset mars-mai 2020

Rapportnummer: 3952 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E. & N. T. Mikkelsen

ISBN: 978-82-349-0040-2

Ikke
tilgjengelig

Resipientgransking Stord 2022. Tilleggsrapport analysebevis

Rapportnummer: 3951 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Resipientgransking Stord 2022

Rapportnummer: 3950 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg J., A. K. Madsen, N. T. Mikkelsen, H. O. T. Bergum & B. S. Huseklepp

ISBN: 978-82-349-0039-6

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Breivik S i Bømlo kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3949 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Resipientgransking ved lokalitet Hinderåvåg, september 2022. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3948 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W., N. T. Mikkelsen & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-349-0038-9

Søre Dåfjorden. Miljøovervaking av område tiltenkt for vassleidning

Rapportnummer: 3947 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & N. T. Mikkelsen

ISBN: 978-82-349-0037-2

Ikke
tilgjengelig

Fish Globe AS. Spesifikt utslipp og rensegrad utsett 6-2 og 7-2.

Rapportnummer: 3946 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nordeimsøyna. Overvaking fjøresamfunn 2022

Rapportnummer: 3945 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låderskjera. Overvaking fjøresamfunn 2022

Rapportnummer: 3944 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dyrholmen. Overvaking fjøresamfunn, ålegrassamfunn og synfaring 2022

Rapportnummer: 3943 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Utvidelse av Dalatippen massemottak, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3942 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C.J., B.A. Hellen, B. R. Olsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-349-0036-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, november 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3941 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Djupevik i Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn og ålegraseng 2022

Rapportnummer: 3940 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Vurdering av behov for videre kalking i Ekso

Rapportnummer: 3939 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen. G.H. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0035-8

Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2024. Tilleggsrapport analysebevis 2022

Rapportnummer: 3938 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2024. Årsrapport 2022

Rapportnummer: 3937 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E., H. O. T. Bergum, H. E. Haugsøen, I. B. Birkeland & N. T. Mikkelsen

ISBN: 978-82-349-0034-1

Ikke
tilgjengelig

Miljøovervåkning Sælenvatnet. Årsrapport 2022

Rapportnummer: 3936 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Leikanger i Stad kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3935 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Etablering av indre havn med molo ved Leikanger, Stad kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3934 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0033-4

Sognefjorden i Vestland fylke. Kartlegging av marint naturmangfold i grunne områder

Rapportnummer: 3933 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0032-7

Sognefjorden i Vestland fylke. Kartlegging av marint naturmangfold i grunne områder

Rapportnummer: 3933 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0032-7

Overvåking av tidligere kalkede innsjøer i Vestland høsten 2022

Rapportnummer: 3932 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0031-0

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av anleggsfasen ved oppgradering av gamle Ulriken jernbanetunnel 2022

Rapportnummer: 3931 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av avrenning fra Nesbø Hellegneisbrudd 2022

Rapportnummer: 3930 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Trovåg i Vindafjord kommune. Straummåling november – desember 2022.

Rapportnummer: 3929 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2022

Rapportnummer: 3928 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Skår, S. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0030-3

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Svåsandneset i Ullensvang kommune. Straummåling oktober 2022 – februar 2023

Rapportnummer: 3927 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Drift av Kjøsnesfjorden kraftverk; tilførslar av leire

Rapportnummer: 3926 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Sægrov, H. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0028-0

Fiskebiologiske undersøkelser i Nordfolda, Høylandet kommune, høsten 2022

Rapportnummer: 3925 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hulbak, M. A., B. A. Hellen & K. Urdal

ISBN: 978-82-349-0027-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3923 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. Og T. E. Rustand

ISBN: -

Bildøytangen i Øygarden kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3922 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: 978-82-349-0026-6

Etablering av ny områdeplan ved Bildøytangen. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3921 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0025-9

Utvidelse av Søre Fjell massemottak, Øygarden kommune. Revidert konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 3920 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C. J, B. A. Hellen, B. R. Olsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-349-0024-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kjeringå. Overvaking fjøresamfunn og grunne områder 2022

Rapportnummer: 3919 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugøsen H. E., T. E. Rustand, & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fosså, Kjeahola, Bastli og Langavik i indre Ryfylke. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3918 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., J. Tverberg, K. Bjørklund & M. J. Herud

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Smedholmen i Tysvær kommune. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3917 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., K. Bjørklund & M. J. Herud

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Folderøyholmen II, Bømlo kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3916 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: 978-82-349-0023-5

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Lundevatnet i 2022, Lund og Flekkefjord kommuner

Rapportnummer: 3913 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0029-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kunes. Overvaking fjøresamfunn og grunne områder 2022

Rapportnummer: 3912 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugøsen, H. E., T. E. Rustand & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrom del av Storelva (Arna) og tilhørende sidebekker, Bergen kommune

Rapportnummer: 3911 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hulbak, M. A., C. Irgens & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0022-8

Ikke
tilgjengelig

Tendalsvik i Etne kommune. Straummåling november – mars 2023

Rapportnummer: 3910 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tittelsenes i Sveio kommune, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3909 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Almeland, O. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, februar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3908 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Madsen, A. K.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Tveitevåg i Askøy kommune, februar 2023, miljøgransking ved avløp

Rapportnummer: 3907 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Sævarhagen i Stord kommune. Kartlegging av marint naturmangfald i samband med ny avløpsleidning

Rapportnummer: 3906 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-349-0021-1

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Myrkdalen Fjellandsby i 2022

Rapportnummer: 3905 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0020-4

Ikke
tilgjengelig

Nye Kalhag i Strand kommune. Straummåling juli – oktober 2022

Rapportnummer: 3904 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, desember 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3903 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Syltøy i Øygarden kommune. Straummåling november 2022 – mars 2023

Rapportnummer: 3902 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2018-2021

Rapportnummer: 3901 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens, K. Urdal, T. T. Furset & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0019-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Fiskå Mølle i Strand kommune, september 2022. Førehandsgransking ved planlagt nytt utsleppspunkt

Rapportnummer: 3900 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. Og N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lerøy Laksefjord AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3898 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Solund kommune, mai 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3896 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Tungesvik. Straummåling mai – august 2022.

Rapportnummer: 3895 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kvalnes, Andøy kommune. Visuell tilstandsvurdering av grunnområde utenfor utslipp

Rapportnummer: 3894 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, juni 2022. Miljøovervaking i overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3893 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E. Og N. Mikkelsen

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Bjørnafjorden 2022

Rapportnummer: 3892 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0016-7

Ikke
tilgjengelig

Telemarkrøye AS, avdeling Molandsmoen. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3891 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hageberg i Fitjar kommune, februar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3890 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Almeland, O. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Norsk Stein og WindWorks Jelsa, Suldal kommune. Samlet belastning for marint naturmiljø i Sandsfjorden

Rapportnummer: 3889 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Kartlegging av marint biologisk mangfold ved Kvalnes, Andøy kommune

Rapportnummer: 3888 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0015-0

Ikke
tilgjengelig

K.J. Eide Fiskeoppdrett AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3887 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Fyresvatnet for Telemarkrøye AS i 2022

Rapportnummer: 3884 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Munkholmen i Tysvær kommune. Straummåling september 2022 – januar 2023

Rapportnummer: 3883 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fossing Storsmolt AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3882 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Sundsfjord. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3881 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Reppen. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3880 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Erko Settefisk AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3879 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Sævareid Fiskeanlegg AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3878 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av avløp fra Bonden Grønthandel AS i Holmestrand i 2022

Rapportnummer: 3877 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av vannkvalitet i tre sideelver til nedre deler av Ekso i 2022

Rapportnummer: 3876 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Sirdalsvatnet 2022 for Norsk Ørret AS

Rapportnummer: 3875 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avdeling Ytre Standal. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3874 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av vassdrag høsten 2022 etter rømming av laks i Sagvågsfjorden

Rapportnummer: 3873 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Irgens, C., M. A. Hulbak & S. Skår

ISBN: -

Sjøområdet Port Steingardseid på Kråko i Fitjar kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3872 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: 978-82-349-0012-9

Ikke
tilgjengelig

Gadus Settefisk AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3871 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Vanylven. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3870 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Haukå. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3869 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Djupevik i Stavanger kommune. Straummåling oktober 2022 – januar 2023

Rapportnummer: 3868 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Salar Bruk AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3867 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fjon Bruk AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3866 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Rovde. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3865 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Dalsfjord. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3864 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ringja i Tysvær kommune. Straummåling juni – september 2022.

Rapportnummer: 3863 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Nordheim. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3862 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bjørgane i Kvinnherad kommune. Straummåling november – desember 2022.

Rapportnummer: 3861 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Sammenstilling av eldre forsuringsdata fra perioden 2000–2020 i Sogn og Fjordane

Rapportnummer: 3860 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I.

ISBN: 978-82-349-0011-2

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Trosnavåg. Årsrapport avløp 2022.

Rapportnummer: 3859 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Steinsvik. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3858 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H., O. W. Almeland & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Kvingo. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3857 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, januar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3856 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy V. Og T. E. Rustand

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2022 for Sørsmolt AS

Rapportnummer: 3855 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nesfossen Smolt AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3854 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Hesbygrunnen i Stavanger kommune. Straummåling mai – september

Rapportnummer: 3853 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Vurdering av vannprøver fra Årvikelva og råd for forvaltning av elvemuslingbestanden

Rapportnummer: 3852 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-349-0010-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Alver kommune, mai 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3851 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Søk etter elvemusling i Vestland i 2022

Rapportnummer: 3850 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kålås, S. & F. Fossøy

ISBN: 978-82-349-0009-9

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av anleggsfasen ved bygging av Tufteelva kraftverk i Ullensvang kommune. Sluttrapport

Rapportnummer: 3849 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Hognaland. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3847 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Almeland, O. W. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Sandøra. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3846 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bruravik i Ulvik kommune. Straummåling mars – juni 2022

Rapportnummer: 3845 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, desember 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3844 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Andfjord Salmon AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3843 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-349-0013-6

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om auka MTB ved lokalitet Utåker

Rapportnummer: 3842 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prøvetaking av miljøgifter i utvalgte elver i Vestland 2022. Tilleggsrapport analysebevis

Rapportnummer: 3840 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I.

ISBN: 978-82-349-0008-2

Prøvetaking av miljøgifter i utvalgte elver i Vestland 2022

Rapportnummer: 3839 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I., I. E. Økland & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0007-5

Ikke
tilgjengelig

Kobbavika i Stavanger kommune. Straummåling juni – september 2022

Rapportnummer: 3836 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Planlagt oppdrettslokalitet Lokkvi i Volda kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3835 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0004-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalhag i Strand kommune, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3834 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hidlekjerringa i Strand kommune, november 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3832 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E. & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Vernøy i Tysnes kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3831 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0003-7

Omregulering av Birkelandshagen, Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3830 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: 978-82-349-0002-0

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Uvår i Kristiansand kommune, mars 2022. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3828 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Prøvefiske i reguleringsmagasin i Norddalselv- og Riselvvassdraget, 2021

Rapportnummer: 3827 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Furset, T. T., C. Irgens, E. Brekke, H. Sægrov & M. A. Hulbak

ISBN: 978-82-349-0001-3

Prøvefiske i reguleringsmagasin i Skorveelvavassdraget, 2021

Rapportnummer: 3826 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Furset, T. T., E. Brekke & M. A. Hulbak

ISBN: 978-82-349-0000-6

Utvidelse av Syrtveit næringsområde, Evje og Hornes kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3825 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Pötsch, C.

ISBN: 978-82-8308-999-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, mars 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3824 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen. Resultat av undersøkelser i 2021

Rapportnummer: 3823 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C. J., P. G. Ihlen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-998-1