Rapport cover - rapport 3979

Detaljregulering av Serklau industriområde, Bømlo kommune. Konsekvensutredning av marint naturmangfold og naturresurser

Rapportnummer: 3979

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

Utgitt: 2023

Antall sider: 44

ISBN: 978-82-349-0052-5

Last ned rapport: 3979.pdf (5,80 MB)