Rapport cover - rapport 3921

Etablering av ny områdeplan ved Bildøytangen. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3921

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

Utgitt: 2023

Antall sider: 37

ISBN: 978-82-349-0025-9

Last ned rapport: 3921.pdf (3,91 MB)