Rapport cover - rapport 3925

Fiskebiologiske undersøkelser i Nordfolda, Høylandet kommune, høsten 2022

Rapportnummer: 3925

Forfatter(e): Hulbak, M. A., B. A. Hellen & K. Urdal

Utgitt: 2023

Antall sider: 27

ISBN: 978-82-349-0027-3

Last ned rapport: 3925.pdf (2,53 MB)