Rapport cover - rapport 3901

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2018-2021

Rapportnummer: 3901

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens, K. Urdal, T. T. Furset & H. Sægrov

Utgitt: 2023

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-349-0019-8

Last ned rapport: 3901.pdf (2,38 MB)