Rapport cover - rapport 3972

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i 16 vassdrag i Dalane vannområde 2022

Rapportnummer: 3972

Forfatter(e): Irgens, C., M.A., Hulbak & S. Skår

Utgitt: 2023

Antall sider: 213

ISBN: 978-82-349-0047-1

Last ned rapport: 3972.pdf (49,63 MB)