Rapport cover - rapport 3911

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrom del av Storelva (Arna) og tilhørende sidebekker, Bergen kommune

Rapportnummer: 3911

Forfatter(e): Hulbak, M. A., C. Irgens & S. Skår

Utgitt: 2023

Antall sider: 149

ISBN: 978-82-349-0022-8

Last ned rapport: 3911.pdf (46,85 MB)