Rapport cover - rapport 3986

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrome deler av Bjerkreimsvassdraget 2022

Rapportnummer: 3986

Forfatter(e): Hulbak, M. A., S. Skår & C. Irgens

Utgitt: 2023

Antall sider: 220

ISBN: 978-82-349-0056-3

Last ned rapport: 3986.pdf (40,17 MB)