Oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune, februar 2023. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 4039

Forfatter(e): Bergum. H. O. T. & N. T. Mikkelsen

Utgitt: 2023

Antall sider: 35

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig