Oppdrettslokalitet Bastli i Hjemeland kommune, mai 2023. Miljøovervaking av anleggssona – alternativ B-gransking

Rapportnummer: 3969

Forfatter(e): Kvamme, B. W.

Utgitt: 2023

Antall sider: 16

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig