Rapport cover - rapport 4041

Oppdrettslokalitet Breivik i Hjelmeland kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 4041

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

Utgitt: 2023

Antall sider: 44

ISBN: 978-82-349-0073-0

Last ned rapport: 4041.pdf (3,67 MB)