Rapport cover - rapport 3916

Oppdrettslokalitet Folderøyholmen II, Bømlo kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3916

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

Utgitt: 2023

Antall sider: 24

ISBN: 978-82-349-0023-5

Last ned rapport: 3916.pdf (2,70 MB)