Oppdrettslokalitet Fosså, Kjeahola, Bastli og Langavik i indre Ryfylke. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3918

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., J. Tverberg, K. Bjørklund & M. J. Herud

Utgitt: 2023

Antall sider: 45

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig