Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, juni 2022. Miljøovervaking i overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3893

Forfatter(e): Rustand, T. E. Og N. Mikkelsen

Utgitt: 2023

Antall sider: 36

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig