Oppdrettslokalitet Hageberg i Fitjar kommune, februar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3890

Forfatter(e): Almeland, O. W.

Utgitt: 2023

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig