Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3966

Forfatter(e): Almeland, O. W.

Utgitt: 2023

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig