Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad, januar 2023. Miljøovervaking av overgangssona – B-gransking

Rapportnummer: 3899

Forfatter(e): Mo, N.

Utgitt: 2023

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig