Oppdrettslokalitet Isane i Bremanger kommune, september 2023. Miljøovervaking av anleggssona – alternativ B-gransking

Rapportnummer: 4046

Forfatter(e): Madsen, A. K.

Utgitt: 2023

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig