Oppdrettslokalitet Kunes. Overvaking fjøresamfunn og grunne områder 2022

Rapportnummer: 3912

Forfatter(e): Haugøsen, H. E., T. E. Rustand & B. S. Huseklepp

Utgitt: 2023

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig