Oppdrettslokalitet Kvalnes, Andøy kommune. Visuell tilstandsvurdering av grunnområde utenfor utslipp

Rapportnummer: 3894

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

Utgitt: 2023

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig