Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3923

Forfatter(e): Lokøy, V. Og T. E. Rustand

Utgitt: 2023

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig