Oppdrettslokalitet Langøy i Solund kommune, mai 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3896

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

Utgitt: 2023

Antall sider: 34

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig