Oppdrettslokalitet Litletveitholane, juli 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3978

Forfatter(e): Madsen, A. K. & H. O. T. Bergum

Utgitt: 2023

Antall sider: 36

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig