Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, februar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3908

Forfatter(e): Madsen, A. K.

Utgitt: 2023

Antall sider: 17

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig