Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Øygarden kommune, februar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3924

Forfatter(e): Lokøy, V.

Utgitt: 2023

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig