Oppdrettslokalitet Smedholmen i Tysvær kommune. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3917

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., K. Bjørklund & M. J. Herud

Utgitt: 2023

Antall sider: 32

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig