Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad kommune, april 2023. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4044

Forfatter(e): Lokøy, V., S. T. Klem Og N. Mikkelsen

Utgitt: 2023

Antall sider: 57

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig