Oppdrettslokalitet Utåker og Tendalsvik i Skånevikfjorden. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3970

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., K. Bjørklund & M. J. Herud

Utgitt: 2023

Antall sider: 36

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig