Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, januar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – alternativ B-gransking

Rapportnummer: 3914

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

Utgitt: 2023

Antall sider: 16

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig