Rapport cover - rapport 3965

Overvakingsprogram Fensfjorden med sidefjordar. Gransking av økologisk og kjemisk miljøtilstand i kystvatn

Rapportnummer: 3965

Forfatter(e): Økland, I. E. & H. O. T. Bergum

Utgitt: 2023

Antall sider: 62

ISBN: 978-82-349-0045-7

Last ned rapport: 3965.pdf (11,89 MB)