Rapport cover - rapport 4037

Planlagt oppdrettslokalitet Hovdaholmen i Bømlafjorden. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4037

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

Utgitt: 2023

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-349-0070-9

Last ned rapport: 4037.pdf (3,24 MB)