Rapport cover - rapport 3960

Planlagte tarelokaliteter Erholmen og Håvikflua i Austevoll kommune. Kartlegging av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3960

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

Utgitt: 2023

Antall sider: 15

ISBN: 978-82-349-0042-6

Last ned rapport: 3960.pdf (1,96 MB)