Rapport cover - rapport 3985

Resipientundersøkelse ved Franzefoss gjenvinning AS, avdeling Eide, 2022. Deponi og behandling av oljeboringsavfall

Rapportnummer: 3985

Forfatter(e): Lokøy, V., H. O. T. Bergum, H. E. Haugsøen & I. E. Økland

Utgitt: 2023

Antall sider: 89

ISBN: 978-82-349-0055-6

Last ned rapport: 3985.pdf (6,82 MB)