Rapport cover - rapport 4045

Sotra fiskeindustri, Porsvika i Øygarden kommune. Miljøovervaking av utslepp frå industri

Rapportnummer: 4045

Forfatter(e): Lokøy, V. Og A. S. F. Boddington

Utgitt: 2023

Antall sider: 36

ISBN: 978-82-349-0074-7

Last ned rapport: 4045.pdf (3,37 MB)