Rapport cover - rapport 3920

Utvidelse av Søre Fjell massemottak, Øygarden kommune. Revidert konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 3920

Forfatter(e): Blanck, C. J, B. A. Hellen, B. R. Olsen & L. Eilertsen

Utgitt: 2023

Antall sider: 24

ISBN: 978-82-349-0024-2

Last ned rapport: 3920.pdf (6,73 MB)