Rapport cover - rapport 3971

Vill og kultivert aure i næringsfisket i Tyin i 2022

Rapportnummer: 3971

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & E. Brekke

Utgitt: 2023

Antall sider: 13

ISBN: 978-82-349-0046-4

Last ned rapport: 3971.pdf (368,55 KB)