Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ei undersøking av ungfiskbestandene i Lønningdalvassdraget i Os kommune

Rapportnummer: 209 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-060-2

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av Indrevatnet og Jordalsvatnet sommeren 1995

Rapportnummer: 208 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Bjørklund, A.

ISBN: -

Sprenging og utfylling i Pævika i Kjøsnesfjorden, Jølster kommune. Mogelege effektar på aurebestanden

Rapportnummer: 207 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-057-2

Minikraftverk i Årdalselva i Årdalsdalen, Jølster. Vurdering av effektar på fisk og fiske

Rapportnummer: 206 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-059-9

Minikraftverk i Årdalselva i Årdal, Jølster. Vurdering av effektar på fisk og fiske

Rapportnummer: 205 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-058-0

Driftsplan Granvinsvassdraget

Rapportnummer: 204 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., G.H.Johnsen & K.Urdal

ISBN: 82-7658-123-4

Kalkingsplan for Fusa kommune 1995

Rapportnummer: 203 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-092-0

Kalkingsplan for Modalen kommune 1995

Rapportnummer: 202 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H.Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-106-4

Kalkingsplan for Odda kommune 1995

Rapportnummer: 201 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-112-9

Kalkingsplan for Kvam kommune 1995

Rapportnummer: 200 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-099-8

Ikke
tilgjengelig

Kalkingsplan for Bømlo kommune 1995

Rapportnummer: 199 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-086-6

Kalkingsplan for Austevoll kommune 1995

Rapportnummer: 198 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-083-1

Kalkingsplan for Fjell kommune 1995

Rapportnummer: 197 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-088-2

Kalkingsplan for Sund kommune 1995

Rapportnummer: 196 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-105-6

Fisk og fiske i Breimsvatnet, Gloppen kommune

Rapportnummer: 195 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-061-0

Kalkingsplan for Øygarden kommune 1995

Rapportnummer: 194 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-104-8

Ikke
tilgjengelig

Enkel lokalitetesvurdering for Torsvik Fisk i Rongesundet

Rapportnummer: 193 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: -

Kalkingsplan for Fitjar kommune 1995

Rapportnummer: 192 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-089-0

Vurdering av sjøområdene vest for Bremnes fryseri as. med forslag til plassering av utløps- og inntaksledninger

Rapportnummer: 191 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-056-4

Kalkingsplan for Radøy kommune 1995

Rapportnummer: 190 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-102-1

Kalkingsplan for Lindås kommune 1995

Rapportnummer: 189 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-071-8

Kalkingsplan for Meland kommune 1995

Rapportnummer: 188 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-093-9

Kalkingsplan for Stord kommune 1995

Rapportnummer: 187 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-101-3

Kalkingsplan for Fedje kommune 1995

Rapportnummer: 186 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås,S., A.E. Bjørklund & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-090-4