Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Kalkingsplan for Askøy kommune 1995

Rapportnummer: 185 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-082-3

Prøvefiske og næringsfiske i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden i 1995

Rapportnummer: 184 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-072-6

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse ved anlegget til Troland Lakseoppdrett as i Austevoll kommune. Samarbeide med Aqua-lab as

Rapportnummer: 183 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Aase, H. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Opstveitvatnet med vurdering av utslippene fra Matre Fisk a.s

Rapportnummer: 182 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-055-6

Ikke
tilgjengelig

En enkelundersøkelse av fiskebestandene i Krokåselva på Askøy

Rapportnummer: 181 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av fiskebestandene i Fjonelva, Sveio kommune høsten 1995

Rapportnummer: 180 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Skader på aure ved undervassprengingar i Kjøsnesfjorden, Jølster, vinteren 1995

Rapportnummer: 179 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Kalkingsplan for Masfjorden kommune 1995

Rapportnummer: 178 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås,S., G.H.Johnsen & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-097-1

Kalkingsplan for Voss kommune 1995

Rapportnummer: 177 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-111-0

Kalkingsplan for Etne kommune 1995

Rapportnummer: 176 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-110-2

Kalkingsplan for Vaksdal kommune 1995

Rapportnummer: 175 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-109-9

Kalkingsplan for Jondal kommune 1995

Rapportnummer: 174 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås,S., G.H.Johnsen & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-091-2

Kalkingsplan for Kvinnherad kommune 1995

Rapportnummer: 173 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-095-5

Kalkingsplan for Samnanger kommune 1995

Rapportnummer: 172 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-100-5

Ikke
tilgjengelig

Vannkjemisk undersøkelse av kalkede lokaliteter i Hordaland våren / sommeren 1995

Rapportnummer: 171 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Kalkingsplan for Bergen kommune 1995

Rapportnummer: 170 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-085-8

Ikke
tilgjengelig

Prøvefiske i Oppheimsvatnet i juli og august 1995

Rapportnummer: 169 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bakgrunn for og tiltak mot høy dødelighet hos smolt fra Stolt Sea Farm Kvingo as

Rapportnummer: 168 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Førebels rapportering av prøvefisket i Breimsvatnet i mai og juni 1995

Rapportnummer: 167 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse for Vestlaks as. ved Geitanger i Fjell kommune

Rapportnummer: 166 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Kalkingsplan for Ølen kommune 1995

Rapportnummer: 165 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-074-2

Kalkingsplan for Tysnes kommune 1995

Rapportnummer: 164 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-108-0

Kalkingsplan for Austrheim kommune 1995

Rapportnummer: 163 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-051-3

Kalkingsplan for Osterøy kommune 1995

Rapportnummer: 162 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-073-4