Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Punktundersøkelse av forurensnings-tilstand i Nesttunvatn og Kristianborgvatn i Bergen kommune våren 1991

Rapportnummer: 46 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Åtland, Å. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Rapport fra befaring av fire vassdrag 24.april 1991 i Sund i Hordaland

Rapportnummer: 45 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & Å.åtland

ISBN: -

Tilstandsundersøkelse og flerbruksvurdering av Kørelen i Fjell og Sund i Hordaland

Rapportnummer: 44 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.Kambestad

ISBN: -

Vurdering av mulighet for oppvandring av anadrom fisk til Bergesvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 43 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Prosjektbeskrivelse for «Saudaprosjektet, Fisk og vann-kvalitet / vannforsyning». Prosjektrapport nr. 1

Rapportnummer: 42 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Johnsen, G.H., Kambestad, A. & Å.åtland

ISBN: -

Tilstandsrapport nr. 1 for Straumen på Linesøy i Sør Trøndelag

Rapportnummer: 41 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Forundersøkelse av Fersetvass-draget med Floavatn, på Vega i Nordland

Rapportnummer: 40 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A. Kambestad, T.Sagen & P.J.Jakobsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Kalandsvatn i Bergen

Rapportnummer: 39 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Tilstandsvurdering av Eikedalsvass-draget, i Kvam og Samnanger i Hordaland

Rapportnummer: 38 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Tilstandsrapport nr. 1 for Bergesvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 37 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Tilstandsrapport nr. 2 for Eikelandsvatn, Meland i Hordaland

Rapportnummer: 36 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Hetlebakkstemma i Bergen

Rapportnummer: 35 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern:Overvåking av ferskvanns- og marine systemer (4.utgave)

Rapportnummer: 34 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern:Aktuelle forurensningsproblemer (2.utgave)

Rapportnummer: 33 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Enkel tilstandsbeskrivelse av Opelandstjørn, Voss i Hordaland

Rapportnummer: 32 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Tilstand og utvikling for Hallarvatn,- vannkilden til Frøy-laks as, Frøya i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 31 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & Johnsen. G.H.

ISBN: -

Foreløpig vurdering av Floavatn på Vega med hensyn på havbeite

Rapportnummer: 30 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen,G.H., T.Sagen & A.Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, Grunnkurs i Miljøvern

Rapportnummer: 29 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern: Aktuelle forurensingsproblemer

Rapportnummer: 28 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Vestfold, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer

Rapportnummer: 27 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Befaringsrapport fra Kalandsvatn, belastning og vannkvalitet

Rapportnummer: 26 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Forslag til arbeidsprogram med kostnadsrammer for etterundersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland

Rapportnummer: 24 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig