Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Laks og aure i Oldenelva i 1995

Rapportnummer: 233 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-079-3

Fisk og vasskvalitet i Gaula i 1995

Rapportnummer: 232 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-078-5

Fisk og vasskvalitet i Nausta i 1993 og 1995

Rapportnummer: 231 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., G.H. Johnsen & R.Langåker

ISBN: 82-7658-077-7

Fisk, vasskvalitet og botndyr i Loneelva i 1995

Rapportnummer: 230 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-076-9

Ikke
tilgjengelig

Undersøkingar i samband med Stolt Sea Farms kalking av SørKvingevatnet i Masfjorden 1995

Rapportnummer: 226 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S, H. Sægrov & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Gyting og gytelaks i Suldalslågen 1995/96

Rapportnummer: 225 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H. & S.Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg på Tveit og tilstandsrapport for Vigdarvatnet

Rapportnummer: 224 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Skippersmolt Settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1995

Rapportnummer: 223 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Langavatnet i Sveio 1995

Rapportnummer: 222 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tiltaksorientert overvåking i 1995 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland

Rapportnummer: 221 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Tiltaksorientert overvåking av Eikangervassdraget, i Lindås kommune, Hordaland

Rapportnummer: 220 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. 1996

ISBN: 82-7658-094-7

Naturressurskartlegging i Ølen kommune, Hordaland: Miljøkvalitet i vassdrag

Rapportnummer: 219 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-075-0

Ikke
tilgjengelig

Årsrapport for 1995 for Sørgård Laks i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 218 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S. Kålås

ISBN: -

Undersøkingar av fisk, botndyr og vasskvalitet i samband med fiskedød i Opo 9.januar 1996

Rapportnummer: 217 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-069-6

Ikke
tilgjengelig

Resultatrapport fra undersøkelse i Eksingedalsvassdraget i 1995

Rapportnummer: 216 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Vasskvalitet, botndyr og ungfisk i Bøfjordelven i 1995, Hyllestad kommune i Sogn & Fjordane

Rapportnummer: 215 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H. & Johnsen

ISBN: 82-7658-068-8

Laks og sjøaure i Opovassdraget, Odda kommune

Rapportnummer: 214 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-065-3

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1995

Rapportnummer: 213 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., S.Kålås & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-064-5

Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio i Eidfjord i Hordaland 1995

Rapportnummer: 211 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-062-9

Overvåking av Storavatn og Selsvatn i Bømlo kommune

Rapportnummer: 210 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-066-1

Ei undersøking av ungfiskbestandene i Lønningdalvassdraget i Os kommune

Rapportnummer: 209 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-060-2

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av Indrevatnet og Jordalsvatnet sommeren 1995

Rapportnummer: 208 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Bjørklund, A.

ISBN: -

Sprenging og utfylling i Pævika i Kjøsnesfjorden, Jølster kommune. Mogelege effektar på aurebestanden

Rapportnummer: 207 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-057-2