Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Analysar av skjellprøvar frå 17 elvar i Hordaland i 2000

Rapportnummer: 505 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-346-6

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hillersvik i Sveio kommune

Rapportnummer: 504 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Metaller og miljøgifter i bunnsediment og blåskjell i og utenfor Sagvåg i Stord

Rapportnummer: 503 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Nappetå i Hauglandsvika i Sveio kommune

Rapportnummer: 502 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Rasdalsvatnet, Voss kommune, 2001

Rapportnummer: 501 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen,G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-345-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved Brattholmen i Mølstrevågen, Sveio kommune

Rapportnummer: 500 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Troland Lakseoppdrett ved Klubbholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 499 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 2001

Rapportnummer: 498 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A. E.

ISBN: 82-7658-343-1

Fiskeundersøkingar i Loenelva i 2000

Rapportnummer: 497 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen. B. A., Kålås, S., H. Sægrov & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-342-3

Fiskeundersøkingar i Nærøydalselva i 2000

Rapportnummer: 496 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Kålås, S., H. Sægrov & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-341-5

Potensialet for produksjon av settefisk laks i Flora kommune

Rapportnummer: 495 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-340-7

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2000

Rapportnummer: 494 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Urdal, K., Hellen, B. A., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-339-3

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2000

Rapportnummer: 493 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-338-5

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Storavatn på Stord 2000, lokaliteten til Almås Fiskeoppdrett

Rapportnummer: 492 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke

ISBN: -

Fiskegranskingar i 13 laks- og sjøaurevassdrag i Sogn & Fjordane hausten 2000

Rapportnummer: 491 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-337-7

Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2000

Rapportnummer: 490 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-336-9

Undersøkelser av fem marine reispienter i Fjell kommune 2001

Rapportnummer: 489 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B.A.Hellen

ISBN: 82-7658-335-0

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger for Bergen Aqua AS i Ljøsnesbukten på Blomøy i Øygarden

Rapportnummer: 488 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. , B. Tveranger & E.Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientvurdering av Kinnasundet vest av Reksta i Flora kommune

Rapportnummer: 487 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2001

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Aurland i 2000

Rapportnummer: 486 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-334-2

Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 2000. Kolavatnet, Bossvatnet og Stovevatnet

Rapportnummer: 485 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & E. Brekke,

ISBN: 82-7658-333-4

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2000

Rapportnummer: 484 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E. Brekke

ISBN: -

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2000

Rapportnummer: 483 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-332-6

Vassdragsundersøkelser i nedbørfeltene til vannverkene på Byfjellene i Bergen sommeren 2000

Rapportnummer: 482 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A. E. Bjørklund, O. Soldal (Icg), V. Valen (Icg) & E. Brekke

ISBN: -