Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Biologisk delplan for Stordalselva med fiskeundersøkingar i 1998

Rapportnummer: 400 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 82-7658-258-3

Ungfiskundersøkingar i Flåmselva hausten 1998

Rapportnummer: 399 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K. & B.A. Hellen

ISBN: 82-7658-257-5

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1998

Rapportnummer: 398 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Hellen B.A., H.Sægrov, G.H. Johnsen, S.Kålås & K.Urdal

ISBN: 82-7658-256-7

Ikke
tilgjengelig

Vannbehov og resipientvurdering for Fossegrimen settefiskanlegg på Hjelmås i Lindås

Rapportnummer: 397 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 1999 Ikke Offentlig

ISBN: -

Vurdering av miljøkonsekvenser ved planlagt småbåthavn i Sørepollen i Askøy kommune

Rapportnummer: 396 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-255-9

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune

Rapportnummer: 395 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-254-0

Ungfiskundersøkingar i Dale, Hovlands- og Ytredalselva, Høyanger kommune, hausten 1998

Rapportnummer: 394 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Urdal, K. & B.A. Hellen.

ISBN: 82-7658-253-2

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1998

Rapportnummer: 393 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-252-4

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Jølstra, 1998/1999

Rapportnummer: 392 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal 1999 Ikkje Offentleg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ammoniakkutslepp i Figgjo, hausten 1998. Effekt på laksebestanden og botndyr

Rapportnummer: 391 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H.,G.H. Johnsen & S. Kålås 1999 Ikkje Offentleg.

ISBN: -

Overvåking av miljøkvaliteten i Kalvatnet 1998

Rapportnummer: 390 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-251-6

Undersøkelser av sju marine resipienter i Fjell kommune 1999

Rapportnummer: 389 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-250-8

Registreringar av lakselus på sjøaure i Hardangerfjorden og på Sotra sommaren 1998

Rapportnummer: 388 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Birkeland

ISBN: 82-7658-249-4

Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Renseanleg i Voss

Rapportnummer: 387 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-248-6

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS. og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1998

Rapportnummer: 386 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-247-8

Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1998

Rapportnummer: 385 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-245-1

Undersøkelse av Jordalsvassdraget i 1998

Rapportnummer: 384 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-244-3

Fiskeundersøkingar i Mørkridselva i Sogn & Fjordane hausten 1997

Rapportnummer: 383 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Urdal, K. & H.Sægrov.

ISBN: 82-7658-243-5

Overvåkning av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1998

Rapportnummer: 382 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & Brekke, E.

ISBN: 82-7658-242-7

Undersøkingar av gytebestand og ungfisktettleik i Vetlefjordelva, Balestrand, i 1998

Rapportnummer: 381 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Urdal, K., B.A. Hellen & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-241-9

Ungfiskundersøkingar i 10 Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk hausten 1997

Rapportnummer: 380 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Kålås, S, B. A. Hellen & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-240-0

Forslag til lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Radøy kommune

Rapportnummer: 379 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-239-7

Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju innsjøresipienter i Radøy kommune 1998

Rapportnummer: 378 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-238-9

Beskrivelse av 14 marine resipienter i Radøy kommune

Rapportnummer: 377 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-237-0