Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ikke
tilgjengelig

Ungfisk- og botndyrundersøkingar i Håelva etter fiskedød i juli 2000

Rapportnummer: 456 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K., G.H. Johnsen & H. Sægrov 2000. Ikkje Offentleg

ISBN: -

En vurdering av planlagt uttak av grunnvann med hensyn på dyrelivet i Norddøla og Austdøla i Ulvik

Rapportnummer: 455 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A.Hellen

ISBN: 82-7658-308-3

Biologisk delplan for Nærøydalselva og resultat frå ungfiskundersøkingar i 1998

Rapportnummer: 454 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A. & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-307-5

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk,2000

Rapportnummer: 453 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-306-7

Fiske- og planktonundersøkingar i Viksdalsvatnet, Hestadfjorden og Lauvavatnet i 1999

Rapportnummer: 452 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H. & E. Brekke

ISBN: 82-7658-305-9

Ungfiskundersøkingar i Hopselva, Hyen, i 1999

Rapportnummer: 451 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-304-0

Fiskebiologiske undersøkelser i Aurlandsvassdraget 1989 – 1999. Oppsummering av resultater og evaluering av tiltak

Rapportnummer: 450 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, A.J. Jensen, B. Barlaup & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-303-2

Fiskeundersøkingar i Strynevatnet 1999

Rapportnummer: 449 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-302-4

Utfisking og fiskeundersøkingar i Vangsvatnet i 1998-99

Rapportnummer: 448 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-301-6

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1999 og våren 2000

Rapportnummer: 447 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-300-8

Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS

Rapportnummer: 446 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-299-0

Fiskebiologiske undersøkelser for Eidesvik Settefisk AS

Rapportnummer: 445 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-298-2

Fiskeundersøkingar i Hovlandsdalsvatnet i 1999

Rapportnummer: 444 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-297-4

Analysar av skjellprøvar frå 20 elvar i Sogn og Fjordane i 1999

Rapportnummer: 443 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-296-6

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1999

Rapportnummer: 442 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-295-8

Biologisk delplan til driftsplan for Storelva i Arna

Rapportnummer: 441 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen.

ISBN: 82-7658-293-1

Overvåking av miljøkvaliteten i Kalvatnet 1999

Rapportnummer: 440 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-292-3

Tilstandsrapport for Storavatn på Stord lokaliteten til Almås fiskeoppdrett

Rapportnummer: 439 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-291-5

Vurdering av konsekvenser for vanntilgang og vannkvalitet for Vaksdal vassverk

Rapportnummer: 438 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-290-7

Prøvefiske i 14 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 1999

Rapportnummer: 437 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-289-3

Vassdrag i Hordaland 2000. Beskrivelse av vannkvalitet i 26 utvalgte vassdrag

Rapportnummer: 436 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & E.Brekke,

ISBN: 82-7658-288-5

Prøvefiske i 33 innsjøer i Hordaland høsten 1998

Rapportnummer: 435 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-287-7

Prøvefiske i 65 innsjøer i Hordaland sommeren / høsten 1997

Rapportnummer: 434 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen & K. Urdal

ISBN: 82-7658-286-9