Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Tilstandsrapport nr. 1 for Bergesvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 37 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Tilstandsrapport nr. 2 for Eikelandsvatn, Meland i Hordaland

Rapportnummer: 36 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Hetlebakkstemma i Bergen

Rapportnummer: 35 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern:Overvåking av ferskvanns- og marine systemer (4.utgave)

Rapportnummer: 34 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern:Aktuelle forurensningsproblemer (2.utgave)

Rapportnummer: 33 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Enkel tilstandsbeskrivelse av Opelandstjørn, Voss i Hordaland

Rapportnummer: 32 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Tilstand og utvikling for Hallarvatn,- vannkilden til Frøy-laks as, Frøya i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 31 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & Johnsen. G.H.

ISBN: -

Foreløpig vurdering av Floavatn på Vega med hensyn på havbeite

Rapportnummer: 30 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen,G.H., T.Sagen & A.Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, Grunnkurs i Miljøvern

Rapportnummer: 29 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern: Aktuelle forurensingsproblemer

Rapportnummer: 28 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Vestfold, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer

Rapportnummer: 27 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Befaringsrapport fra Kalandsvatn, belastning og vannkvalitet

Rapportnummer: 26 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Forslag til arbeidsprogram med kostnadsrammer for etterundersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland

Rapportnummer: 24 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Storavatn (nedre basseng) på Stord, vannkvalitet og forurensing

Rapportnummer: 22 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport nr. 1 for Eikelandsvatn i Meland

Rapportnummer: 21 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport nr. 3 for Hundvatn på Hitra

Rapportnummer: 20 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsvurdering av Steinsdalsvassdraget i Kvam, vannkvalitet og forurensing

Rapportnummer: 18 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Foreliggende kunnskap om fauna i strandnære fersk- og brakkvann i Hordaland

Rapportnummer: 17 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen. G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Eikelandsvatn, Foreløpig vurdering av tiltak for å sikre vannkvaliteten

Rapportnummer: 14 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -