Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Mulige konsekvenser av endret ferskvannsutslipp til Saudafjorden – en marinbiologisk vurdering

Rapportnummer: 67 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Aksnes, D.L. & A.Kambestad

ISBN: -

Konsekvenser for vannutskifting ved alternative veiløsninger til Hanøytangen industriområde

Rapportnummer: 66 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.Kambestad

ISBN: 82-7658-006-8

Tilstand og status for vatn og vassdrag i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 65 Utgitt: 1992

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Bjørklund

ISBN: -

Årsrapport for 1991 for Skippersmolt, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 64 Utgitt: 1992

Forfatter(e): A.Kambestad & G.H.Johnsen

ISBN: -

Grunnlagsundersøkelse av fersk-vannsressursene på One i Øygarden

Rapportnummer: 63 Utgitt: 1992

Forfatter(e): A.Kambestad, A.Bjørklund & Å.åtland

ISBN: -

Tilstand og status for vatn og vassdrag i Hordaland

Rapportnummer: 62 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen, G.H, G.B.Lehmann & A.Bjørklund

ISBN: 82-7658-004-1

Forberedende kartlegging for overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune

Rapportnummer: 61 Utgitt: 1992

Forfatter(e): G.H.Johnsen, G.B.Lehmann & K.Birkeland

ISBN: 82-7658-003-3

Saudaprosjektet. Fisk og vannkvalitet/vannforsyning. Framdriftsrapport for 1991

Rapportnummer: 60 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Å.åtland & A.Kambestad

ISBN: -

Etterundersøkelse av Eidfjordvassdragene i Hordaland, 1990 – 1991

Rapportnummer: 59 Utgitt: 1992

Forfatter(e): G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-002-5

Beskrivelse av fôroppsamlings-systemet hos Skippersmolt i Bergesvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 58 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Kambestad

ISBN: -

Vurdering av LiftUp fôroppsamlers effekt ved bruk av mykfôr

Rapportnummer: 51 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & K. Birkeland

ISBN: -

En faglig vurdering av «Vatnet» på Geitanger i Fjell kommune, Hordaland

Rapportnummer: 50 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen

ISBN: -

Vurdering av LiftUp fôroppsamlers effekt på utslipp av antibakterielle midler fra fiskeoppdrett

Rapportnummer: 49 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Birkeland, K. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-000-9

Driftsrapport 1990 for KS Skippersmolt AS

Rapportnummer: 48 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Kambestad

ISBN: -

Vurdering av tilgjengelig vannmengde fra Bergesvatn

Rapportnummer: 47 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Kambestad

ISBN: -

Punktundersøkelse av forurensnings-tilstand i Nesttunvatn og Kristianborgvatn i Bergen kommune våren 1991

Rapportnummer: 46 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Åtland, Å. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Rapport fra befaring av fire vassdrag 24.april 1991 i Sund i Hordaland

Rapportnummer: 45 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & Å.åtland

ISBN: -