Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, bedriftsintern opplæring : Settefiskproduksjon

Rapportnummer: 10 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Foreløpig konsept, Universitetets Festspillseminar 1989: Oppdrett, Forsikring og finansiering

Rapportnummer: 9 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Prosjektbeskrivelse: Prøveutpumping av bunnvann fra Sælenvannet

Rapportnummer: 8 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

En sammenstilling av tilgjengelig kunnskap om Aurlandselven

Rapportnummer: 7 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse, Aurlandselvprosjektet

Rapportnummer: 6 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport nr 2 for Hundvatnet på Hitra

Rapportnummer: 5 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Erfaringer fra Fiskefestivalen i Lille Lungegårdsvann sommeren 1988

Rapportnummer: 4 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Biotopjustering i dammene på Damsgård Hovedgård

Rapportnummer: 3 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

LENKA-kartlegging på Helgelandskysten

Rapportnummer: 2 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A. & T. Sagen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Hundvatnet på Hitra

Rapportnummer: 1 Utgitt: 1987

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -