Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsvurdering av Steinsdalsvassdraget i Kvam, vannkvalitet og forurensing

Rapportnummer: 18 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Foreliggende kunnskap om fauna i strandnære fersk- og brakkvann i Hordaland

Rapportnummer: 17 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen. G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Eikelandsvatn, Foreløpig vurdering av tiltak for å sikre vannkvaliteten

Rapportnummer: 14 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i matfiskoppdrett, Nordland, Laksens anatomi og fysiologi

Rapportnummer: 13 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i matfiskoppdrett, Nordland, Laksens biologi og økologi

Rapportnummer: 12 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, bedriftsintern opplæring : Settefiskproduksjon

Rapportnummer: 10 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Foreløpig konsept, Universitetets Festspillseminar 1989: Oppdrett, Forsikring og finansiering

Rapportnummer: 9 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Prosjektbeskrivelse: Prøveutpumping av bunnvann fra Sælenvannet

Rapportnummer: 8 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

En sammenstilling av tilgjengelig kunnskap om Aurlandselven

Rapportnummer: 7 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse, Aurlandselvprosjektet

Rapportnummer: 6 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport nr 2 for Hundvatnet på Hitra

Rapportnummer: 5 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Erfaringer fra Fiskefestivalen i Lille Lungegårdsvann sommeren 1988

Rapportnummer: 4 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Biotopjustering i dammene på Damsgård Hovedgård

Rapportnummer: 3 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

LENKA-kartlegging på Helgelandskysten

Rapportnummer: 2 Utgitt: 1988

Forfatter(e): Kambestad, A. & T. Sagen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Hundvatnet på Hitra

Rapportnummer: 1 Utgitt: 1987

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -