Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3619 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tittelsnes i Sveio kommune, februar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3612 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langavika, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2021

Rapportnummer: 3611 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika, Tysvær kommune. Overvaking fjøresamfunn 2021

Rapportnummer: 3610 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: -

Naturfaglige registreringer i Skogvernarbeidet 2021. Frivillig vern i fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

Rapportnummer: 3609 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Eilertsen, L., C.J. Blanck, C. Pötsch & T. Bjelland

ISBN: -

Fensfjorden Nord-Sløvåg, 2021. Miljøovervaking av utslepp frå avløp.

Rapportnummer: 3608 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I.E., V. Lokøy Og C. Todt

ISBN: 978-82-8308-907-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hattasteinen i Bømlo kommune, februar 2022.

Rapportnummer: 3607 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientgransking i Lurefjorden. Miljøovervaking av avløp.

Rapportnummer: 3606 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & H. E. Haugsøen

ISBN: -

Overvaking sideelvar i Modalsvassdraget vinter/vår 2021

Rapportnummer: 3605 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kjeahola, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2021

Rapportnummer: 3604 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Lundevatnet i 2021, Lund og Flekkefjord kommuner

Rapportnummer: 3603 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: 978-82-8308-906-6

Overvåking av avløp fra Bonden Grønthandel AS i Holmestrand i 2021

Rapportnummer: 3602 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-904-2

Hognaland settefiskanlegg i Bokn kommune, 2021. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3601 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-8308-903-5

IHM sitt avfallsdeponi, Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2021

Rapportnummer: 3600 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-901-1

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Myrkdalen Fjellandsby i 2021

Rapportnummer: 3599 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-902-8

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Bjørnafjorden 2021

Rapportnummer: 3598 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-905-9

Ikke
tilgjengelig

Alsåkervik i Kvinnherad kommune, januar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3597 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Trosnavåg. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3596 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -