Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2018-2021

Rapportnummer: 3901 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens, K. Urdal, T. T. Furset & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0019-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Fiskå Mølle i Strand kommune, september 2022. Førehandsgransking ved planlagt nytt utsleppspunkt

Rapportnummer: 3900 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. Og N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lerøy Laksefjord AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3898 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Solund kommune, mai 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3896 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Tungesvik. Straummåling mai – august 2022.

Rapportnummer: 3895 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kvalnes, Andøy kommune. Visuell tilstandsvurdering av grunnområde utenfor utslipp

Rapportnummer: 3894 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, juni 2022. Miljøovervaking i overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3893 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E. Og N. Mikkelsen

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Bjørnafjorden 2022

Rapportnummer: 3892 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0016-7

Ikke
tilgjengelig

Telemarkrøye AS, avdeling Molandsmoen. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3891 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hageberg i Fitjar kommune, februar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3890 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Almeland, O. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Norsk Stein og WindWorks Jelsa, Suldal kommune. Samlet belastning for marint naturmiljø i Sandsfjorden

Rapportnummer: 3889 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Kartlegging av marint biologisk mangfold ved Kvalnes, Andøy kommune

Rapportnummer: 3888 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0015-0

Ikke
tilgjengelig

K.J. Eide Fiskeoppdrett AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3887 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Storhaugen, Bjørnafjorden kommune. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3885 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Blanck, C. J. & L. Ågren

ISBN: 978-82-349-0014-3

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Fyresvatnet for Telemarkrøye AS i 2022

Rapportnummer: 3884 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Munkholmen i Tysvær kommune. Straummåling september 2022 – januar 2023

Rapportnummer: 3883 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fossing Storsmolt AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3882 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Sundsfjord. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3881 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Reppen. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3880 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Erko Settefisk AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3879 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. W. Kvamme

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Sævareid Fiskeanlegg AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3878 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. W. Almeland

ISBN: -