Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Regulering av gnr. 137 bnr. 832 mfl., Galteråsen næring, Alver kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3513 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C.J., L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-873-1

Ikke
tilgjengelig

Kjeppevikholmen i Alver kommune, august 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3512 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum. H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Naturfaglige registreringer av områder i skog tilbudt for frivillig vern i 2021. Agder fylkeskommune

Rapportnummer: 3511 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, L., C. J. Blanck & C. Pötsch

ISBN: 978-82-8308-872-4

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av avrenning fra Nesbø Hellegneisbrudd 2019-2021

Rapportnummer: 3510 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne

ISBN: -

Landbasert oppdrett i Raudbergvika i Fjord kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold på land

Rapportnummer: 3508 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-8308-870-0

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for Eco Seafood AS på Kråkøya i Nærøysund kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3506 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308- 869-4

Ikke
tilgjengelig

Vestrepollen i Øygarden kommune. Verdivurdering av naturmangfold i sjø

Rapportnummer: 3505 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & I. B. Birkeland

ISBN: -

Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3/PO4 i 2020

Rapportnummer: 3504 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås, C. Irgens, I. Wathne & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308- 868-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervakning av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3503 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for Alsaker Fjordbruk AS på Nedrevåge i Tysnes kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3502 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308- 867-0

Ikke
tilgjengelig

Onarheimsfjorden i Kvinnherad kommune. Straummåling ved planlagt avløp, september – oktober 2020

Rapportnummer: 3501 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervakning av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3500 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Høysteinen i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3499 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. , H. O. T. Bergum & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Koløy N i Fitjar kommune, september 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3498 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Tytlandsvik i Hjelmeland kommune, 2021. Miljøgransking ved utslepp

Rapportnummer: 3497 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-866-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3495 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fyllingsdalen sentrale deler. Registrering og verdivurdering av naturmangfold i 2015

Rapportnummer: 3494 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bjelland, T., O. K. Spikkeland & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-865-6

Sauda i Sauda kommune, mai 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3493 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T., S. T. Klem & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-864-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3492 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Hardanger Lift, Ullensvang kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3491 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Pötsch, C., T. Tysse & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-863-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3490 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -