Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Dyrholmen V, juni 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2928 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Habitatkartlegging, elektrofiske og tiltaksplan for sjøørret i Lyklingelva på Bømlo i 2019

Rapportnummer: 2925 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-640-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmen, Hjelmeland kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2924 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Enkel miljøgransking av Pollen ved Barlindbotn i Flora kommune

Rapportnummer: 2923 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Prestholmen i Hjelmeland kommune. April – mai 2019

Rapportnummer: 2922 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Marint naturmangfald Risholmen, Solund kommune. Kartlegging av naturverdiar

Rapportnummer: 2921 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-639-3.

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2018

Rapportnummer: 2920 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, K. Urdal, T.T. Furset, C. Irgens, M. Kambestad & S. Kålås

ISBN: ISBN 978-82-8308-638-6.

Oldbukta, Bjugn kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2919 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & I. E. Økland

ISBN: ISBN 978-82-8308-637-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Drivøyosen i Solund kommune, Førehandsgransking

Rapportnummer: 2917 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-636-2.

Ikke
tilgjengelig

Risholmen i Solund kommune. Straummålingar, oktober – desember 2018

Rapportnummer: 2916 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Drivøyosen i Solund kommune. Straummålingar, oktober 2018 – januar 2019

Rapportnummer: 2915 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Habitatkartlegging og tiltaksplan for laks i Rødalselva i Fræna kommune

Rapportnummer: 2914 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-635-5.

Reguleringsplan for boligområde i Hagavik, Os kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2913 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C.J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-634-8.

Ikke
tilgjengelig

Kartlegging av marint naturmangfald ved Husevågøy. Etablering av oppdrettslokalitet i Vågsøy kommune

Rapportnummer: 2912 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskebiologiske undersøkelser i Bortneelva i 2018

Rapportnummer: 2910 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & Hellen, B.A.

ISBN: ISBN 978-82-8308-633-1.

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2018

Rapportnummer: 2909 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-632-4.

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2018

Rapportnummer: 2908 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-631-7.

Analysar av skjelprøvar frå Sogn & Fjordane i 2018

Rapportnummer: 2907 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-630-0.

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2018

Rapportnummer: 2906 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-629-4.

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2018

Rapportnummer: 2905 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B.A., C. Irgens, M. Kambestad, S. Kålås & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-628-7.