Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Vindenes i Fjell kommune. Konsekvensanalyse av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2724 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-532-7

Reetableringsplan for laks i Huna og Riksheimelva i Sykkylven 2019-2023

Rapportnummer: 2723 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-531-0

Ikke
tilgjengelig

Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2721 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. Oppdrettslokalitet Kjeahola I Finnøy Kommune, August

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2720 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. Oppdrettslokaliteten Fosså I Hjelmeland Kommune, August

ISBN: -

Biologiske undersøkelser i sjøørretvassdrag. Gulen og Hyllestad, 2017

Rapportnummer: 2719 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S.E., M. Kambestad & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-529-7

Ikke
tilgjengelig

ASC/C-gransking ved Tarmevikodden i Flekkefjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2718 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen H. E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

ASC/C-gransking ved Pinnen i Flekkefjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2717 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., I.E. Økland & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Slåttenes i Kvinnherad kommune. Mai – juni 2018

Rapportnummer: 2716 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kysnes, Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2715 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

ISBN: -

Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2018

Rapportnummer: 2714 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen.

ISBN: 978-82-8308-528-0

Lyseparken, Os kommune, områdereguleringsplan. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2713 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L., C.J. Blanck, G.H. Johnsen, M. Kambestad, B.A. Hellen & L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-527-3

Fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 2017

Rapportnummer: 2712 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-526-6

Fylkesveg 163 Åsen-Helleskaret, Os kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2711 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L. & L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-525-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2710 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Samanslåing av oppdrettslokalitetar i Stolsfjorden i Flekkefjord kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2709 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., T.T. Furset & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Uføro i Stord kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2708 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Oksen i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2707 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Håelva 2017-18

Rapportnummer: 2706 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H. Og B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-524-2

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Alsåkervik i Kvinnherad kommune. Mars-april 2018

Rapportnummer: 2704 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Brekke, E. & S. T. Klem

ISBN: -

Fiskeundersøkelser på Vikafjellet i Voss kommune i 2017

Rapportnummer: 2703 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-522-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Haverøy i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2702 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Fem framtidige friluftsområder i Nordåsvatnet, Bergen kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold

Rapportnummer: 2701 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, M., J. Tverberg & C.J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-521-1