Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3681 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3680 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3679 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bjelkavik, Suldal kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3678 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B., I. E. Økland & C. Todt

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Øyerhamn (reg. nr. H/K 0006),

Rapportnummer: 3677 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-932-5

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune. Vår 2010 og vår 2021

Rapportnummer: 3676 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune. Haust 2009 og vår 2021

Rapportnummer: 3675 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune. Haust 2009 og vår 2021

Rapportnummer: 3674 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummållingar ved lokalitet Hisdalen i Kvinnherad kommune. Vår 2010 og vår 2021

Rapportnummer: 3673 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Utvidelse av Øyerhamn settefiskanlegg, Kvinnherad kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 3672 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B., H. O. T. Bergum, C. J. Blanck, B. S. Huseklepp, B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-931-8

Oppdrettslokalitet Gjerdeneset i Alver kommune. Konsekvensutredning av påvirkning på vill anadrom fisk

Rapportnummer: 3671 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Skår, S.

ISBN: 978-82-8308-930-1

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2021

Rapportnummer: 3670 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Skår, S., B.A. Hellen & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-929-5

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Fiskå Mølle, Strand kommune. Straummåling ved nytt utsleppspunkt mars-april 2022

Rapportnummer: 3669 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Solund kommune, april 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3668 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021 – 2024. Tilleggsrapport analysebevis 2021.

Rapportnummer: 3666- Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i anadrom del av Jardøla og Leirelva, Gloppen kommune

Rapportnummer: 3666 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M.A., C. Irgens, H. Sægrov & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-928-8

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2024. Årsrapport 2021.

Rapportnummer: 3665 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Todt C., I. E. Økland, H. E. Haugsøen, H. O. T. Bergum, I. B. Birkeland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-927-1

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020. Sammendragsrapport.

Rapportnummer: 3664 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland I.E., C. Todt, J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-926-4

Midthjell i Stad kommune. Verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3663 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-8308-925-7

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i 21 sjøørretvassdrag i Vestland fylke i 2021

Rapportnummer: 3662 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M.A., B.A. Hellen, C. Irgens, T. T. Furset & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-924-0

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i 21 sjøørretvassdrag i Vestland fylke i 2021

Rapportnummer: 3662 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M. A., B. A. Hellen, C. Irgens, T. T. Furset, S. Skår

ISBN: 978-82-8308-924-0

Oppdrettslokalitet Trovåg, Vindafjord kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3661 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-923-3

Ikke
tilgjengelig