Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten 14799 Djupestallen i 2018

Rapportnummer: 2901 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sikveland, S.E. & M. Kambestad

ISBN: ISBN 978-82-8308-624-9.

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Buksevika i Flekkefjord kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2898 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Napp i Flekkefjord kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2897 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, mai 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2896 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brattavika i Austevoll kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2895 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E, B.R. Olsen & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Alsåkervik i Kvinnherad kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2894 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Slåttenes i Kvinnherad kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2893 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Djupevik i Finnøy kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2892 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syrtangen i Øygarden kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2891 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I. E., C. Todt & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ljøsøy N i Øygarden kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2890 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gardskråneset i Øygarden kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2889 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Risholmen i Solund kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2888 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-622-5.

Miljøundersøkelse ved Krekjebærneset, januar 2019

Rapportnummer: 2887 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & C. Todt

ISBN: ISBN. 978-82-8308-621-8.

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2018

Rapportnummer: 2885 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen. B. A. & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-619-5.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Steinvik i Flora kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2884 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sveholmane, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2883 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Haneholmen i Gloppen kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2882 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøgransking ved oppdrettslokalitet Sande i Gloppen kommune

Rapportnummer: 2881 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøgransking ved oppdrettslokalitet Åreneset i Gloppen kommune

Rapportnummer: 2880 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Kjøsnesfjorden og Jølstravatnet i 2017

Rapportnummer: 2878 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-617-1.