Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

IHM sitt avfallsdeponi, Bjørkemoen – Voss. Bunndyr i Raundalselven 2022

Rapportnummer: 3957 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I., S. Skår & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0043-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Holevik i Bømlo kommune, august 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3956 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ospeneset i Alver kommune, april 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3955 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Skipningsdalen i Flekkefjord kommune. Straummåling januar – april 2023

Rapportnummer: 3954 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Fitjar sentrum, elvemunning Fitjarelva. Oppdatert konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3953 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0041-9

Grunnevåg-Lyngneset. Miljøovervaking etter utslepp frå naudoverløp ved Lyngneset mars-mai 2020

Rapportnummer: 3952 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E. & N. T. Mikkelsen

ISBN: 978-82-349-0040-2

Ikke
tilgjengelig

Resipientgransking Stord 2022. Tilleggsrapport analysebevis

Rapportnummer: 3951 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Resipientgransking Stord 2022

Rapportnummer: 3950 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg J., A. K. Madsen, N. T. Mikkelsen, H. O. T. Bergum & B. S. Huseklepp

ISBN: 978-82-349-0039-6

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Breivik S i Bømlo kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3949 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Resipientgransking ved lokalitet Hinderåvåg, september 2022. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3948 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W., N. T. Mikkelsen & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-349-0038-9

Søre Dåfjorden. Miljøovervaking av område tiltenkt for vassleidning

Rapportnummer: 3947 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & N. T. Mikkelsen

ISBN: 978-82-349-0037-2

Ikke
tilgjengelig

Fish Globe AS. Spesifikt utslipp og rensegrad utsett 6-2 og 7-2.

Rapportnummer: 3946 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nordeimsøyna. Overvaking fjøresamfunn 2022

Rapportnummer: 3945 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låderskjera. Overvaking fjøresamfunn 2022

Rapportnummer: 3944 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dyrholmen. Overvaking fjøresamfunn, ålegrassamfunn og synfaring 2022

Rapportnummer: 3943 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Utvidelse av Dalatippen massemottak, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3942 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C.J., B.A. Hellen, B. R. Olsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-349-0036-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, november 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3941 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Djupevik i Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn og ålegraseng 2022

Rapportnummer: 3940 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: -

Vurdering av behov for videre kalking i Ekso

Rapportnummer: 3939 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen. G.H. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0035-8

Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2024. Tilleggsrapport analysebevis 2022

Rapportnummer: 3938 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2024. Årsrapport 2022

Rapportnummer: 3937 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E., H. O. T. Bergum, H. E. Haugsøen, I. B. Birkeland & N. T. Mikkelsen

ISBN: 978-82-349-0034-1

Ikke
tilgjengelig

Miljøovervåkning Sælenvatnet. Årsrapport 2022

Rapportnummer: 3936 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Leikanger i Stad kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3935 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Etablering av indre havn med molo ved Leikanger, Stad kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3934 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0033-4