Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Sildafjorden og Øynefjorden i Kvinnherad kommune, mai 2021. Kunnskapsinnhenting miljøgifter og miljøtilstand i marine sediment

Rapportnummer: 3479 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-857-1

Undersøking av forekomst av rømt laks i Skogseidvatnet og Henangervatnet våren 2020 og 2021

Rapportnummer: 3478 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-856-4

Fitjar sentrum, elvemunning Fitjarelva. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3477 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-855-7

Ikke
tilgjengelig

Torsnes i Ullensvang kommune, januar 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3476 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Leirvika i Masfjorden kommune, mars 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3474 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Reguleringsplan for Snekkevika, Alver kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og klima

Rapportnummer: 3473 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C. J., H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-854-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, august 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3472 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kobbavika i Stavanger kommune, april 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3471 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Djupevik 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3470 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam kommune, april 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3467 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Olvikvatnet i Lurøy kommune i juni 2021

Rapportnummer: 3466 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, E. Brekke & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-853-3

Ungfiskundersøkelse i Vikeelva, Sykkylven 2020.

Rapportnummer: 3465 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A. & M. A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-852-6

Kartlegging av korallforekomster sør for Stad

Rapportnummer: 3464 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-851-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sølvøyane i Bømlo kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3463 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gissøysundet S i Bømlo kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3462 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skipningsdalen i Flekkefjord kommune, mars 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3460 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig